INFORMACJE w kwestii RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO.

W związku z tym Video Film Ewa Urbaniak, dalej nazywana Mirków Grupa Multimedialna  informuje jak są gromadzone i przetwarzane Państwa dane osobowe.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe jest Mirków Grupa Multimedialna  .

2. W jakim celu przetwarzamy PAŃSTWA dane osobowe?

Dokonywanie płatności, wystawianie faktur, wydruk zdjęć, albumów, montaż filmów i innych zamówień, obsługa klienta.

Państwa dane pobieramy za Wasza zgodą.

Faktury i umowy przechowuję przez 5 lat od daty ich wystawienia. Jest to wymagane przez przepisy księgowe.

Udział w akcjach promocyjnych i wydarzeniach jest dobrowolny i zależy tylko od Was.

3.Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Takich danych osobowych nie udostępniamy nikomu innemu, ponieważ Mirków Grupa Multimedialna  jest ich administratorem oraz jedynym podmiotem przetwarzającym Wasze dane osobowe.

Styczność z nimi mają: Poczta Polska (podczas nadawania przesyłek i ich rejestracji), firmy kurierskie (podczas odbierania i dostarczania przesyłek), mój bank, gdzie rejestrowane są wszystkie moje transakcje, drukarnia zdjęć obrazów i albumów (wizerunek) a także laboratorium zdjęć oraz serwis ZALAMO (w przypadku zdjęć z sesji ślubnych, dziecięcych, rodzinnych, portretowych, biznesowych, szkolnych)

Wszystkie powyższe firmy wiążą się z realizacją zamówienia czyli wykonaniem wszelkiego rodzaju fotografii a także filmu.

Państwa dane osobowe zostają usunięte na Waszą prośbę (prawo zapomnienia)

Dane osobowe będę przetrzymywać maksymalnie 5 lat od podpisania umowy , zdjęcia 1 miesiąc od ich odebrania, a film nie dłużej niż 14 dni licząc od dnia odebrania. Po tych terminach wszystkie dane znikną z nośników i serwera Zalamo.

4.Jeśli zauważycie, że Państwa dane są niepoprawne możecie zażądać ich korekty.

5.Do każdej sesji sporządzona będzie umowa, którą zobowiązani jesteście podpisać, jeżeli tego nie uczynicie nie możemy podjąć współpracy – wymóg ustawy RODO.

6. Jeżeli któreś z dotychczasowych klientów życzy sobie usunięcia zdjęć z Facebooka oraz całych jego danych osobowych proszę o kontakt.  

7.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.